Gwarancja ochrony danych


Bezpieczeństwa Państwa danych jest dla nas bardzo ważne.

Panorama Languages (zwana dalej Panoramą) zobowiązuje się do poufnego traktowania wszelkich przekazanych jej danych i informacji oraz do ochrony według najlepszej wiedzy i umiejętności wszelkich materiałów udostępnionych jej przez Klientów w ramach stosunków handlowych. Nasi współpracownicy pracujący dla nas na zasadzie freelancerów zobowiązani są do zachowania dyskrecji. Panorama zapisuje Państwa dane wyłącznie w celu realizacji zleceń, wystawiania rachunków i do wymiany informacji z Państwem. Poprzez użytkowanie naszej strony internetowej zgadzają się Państwo na gromadzenie tych danych w naszej bazie danych. Informujemy uprzejmie, że uprawianie interesów i działalności gospodarczej przy użyciu mediów elektronicznych niesie za sobą ryzyko dostępu do danych osobom nieupoważnionym, za co Panorama nie może ponosić odpowiedzialności.