247-5 Pomoc i wsparcie
Panorama Languages
Cilanderstrasse 3
CH-9100 Herisau
Telefon +41 44-5851-757
Faks +41 44-355-3388

Panorama Österreich
Operngasse 17-21 | 1040 Wien
Telefon +43 1-3057-580

Panorama Deutschland
Schopenhauerstrasse 71 | 80807 München
Telefon +49 89-2155-2525-0

E-mail: Zapytanie z załącznikiem tekstowym

Najczęściej stawiane pytania

W jakim języku mogę się do Państwa zwracać?

W naszej firmie funkcjonują oficjalnie cztery języki biznesowe: niemiecki, angielski, francuski i hiszpański

Czy przekazanie tekstu do opracowania możliwe jest również drogą pocztową?

Tak. Ponieważ nasz wewnętrzny i zewnętrzny system komunikacji opary jest na elektronicznej, czyli bezpapierowej transmisji danych, zalecamy Państwu we własnym interesie rezygnację z papierowego obiegu dokumentacji. Odpowiednie dostępy FTP dla większych ilości danych zostaną Państwu oczywiście udostępnione.

Czy oferują Państwo również tłumaczenie dokumentów urzędowych?

Tak. Oczywiście przyjmujemy do realizacji tłumaczenie dokumentów urzędowych, które wymagają państwowych uprawnień, czyli zaprzysiężenia tłumacza w kraju odpowiedniego do języka docelowego.

Czy za powtórzenia fragmentów tekstów udzielany jest rabat?

Tak. Prosimy przy udzieleniu nam zlecenia wskazać nam na występujące powtórzenia, abyśmy na podstawie ich zakresu mogli uwzględnić stosowny upust w przygotowaniu wiążącej oferty.

Czy podane w cenniku ceny uwzględniają już VAT (MWSt.)?

Wszystkie ceny są cenami netto w Euro. Wszystkie oferty i ceny są swobodne i podlegają zmianie w zależności od okoliczności. Dla wszystkich rachunków obowiązuje termin płatności 10 dni od daty wystawienia rachunku.

Czy oferują Państwo transkrypcje i ich tłumaczenia?

Tak. Prosimy wysłać nam wyprzedzająco możliwie jak najdokładniejszy opis treści swego pliku audio oraz fragment dźwięku. Cena zależy od języka wyjściowego i docelowego, stopnia trudności oraz długości wycinka.

Czy konieczne jest dostarczenie materiałów dodatkowych (glosariuszy, itp.)?

Celem osiągnięcia wyników najwyższej jakości potrzebne nam są wszelkie materiały dodatkowe, teksty porównawcze lub inne środki pomocnicze, które w szczególności w odniesieniu do tekstów specjalistycznych są szczególnie pomocne.

Czy tekst w języku docelowym będzie wykazywał tę samą charakterystykę; również ewentualne błędy, tak jak tekst wyjściowy?

Jeżeli tekst w języku docelowym ma zostać zredagowany w określonym stylu, do którego nie pasuje tekst wyjściowy, wtedy prosimy skorzystać z możliwości uprzedniego włączenia lektoratu do zlecenia. Po przeróbce tekstu wyjściowego możemy go przekazać do właściwego tłumaczenia. Bez tego zabiegu, tekst docelowy będzie wykazywała porównywalne słabości, co tekst wyjściowy.