Vertaling Grieks-Nederlands

Vertaling Grieks - Nederlands
Gespecialiseerde vertaaldiensten
Prijsopgave

Griekse vertalingen

Ons team bestaat uit 21 vertalers Grieks, die 25 talencombinaties en tal van vakgebieden bestrijken. 17 van hen zijn beëdigd door de rechtbank.
Particuliere & zakelijke klanten

Naast Griekse vertalingen voor zakelijke klanten - onze kerncompetentie - leveren wij ook beëdigde vertalingen voor privé-certificaten en documenten.
Kwaliteitsgarantie

Alle vertalingen in het Grieks of vanuit het Grieks worden door ons projectmanagement op basis van kwaliteitsrichtlijn ISO 17100 uitgevoerd.

 

Vertaling Grieks-Nederlands met kwaliteitsgarantie

Onze gespecialiseerde vertalers Grieks beschikken naast een hogeschool- of universitair diploma, ook over ervaring en achtergrondkennis over de sociale en culturele bijzonderheden van hun vaderland. Ze beheersen de taal ook op moedertaalniveau. Van de meest gevraagde vakgebieden tot de zogenaamde gespecialiseerde disciplines kunnen wij uw vertaalproject toevertrouwen aan vertalers met uitstekende competenties. Neem hiervoor gewoon contact op met onze klantendienst en vraag een gratis offerte.

 

Vertaalbureau Grieks Nederlands 
Neem gerust contact met ons op!

Stuur ons de te vertalen teksten als bijlage en vraag een prijsopgave aan. Voor het vertalen van officiële documenten hebben wij een ingescande brontekst nodig. De beëdigde vertalingen worden u vervolgens per post toegestuurd.

Gegevensbescherming

Vertaling Grieks Nederlands

Klantenservice

Documenten uploaden:

 
 

Vertaalbureau Grieks

Een uitstekend uitdrukkingsvermogen, een goede beheersing van de vakterminologie en kennis over de interne logica van het gevraagde vakgebied zijn uw kwaliteitsgaranties. Sociale wetenschappers, economen, juristen, natuurwetenschappers, artsen en afgestudeerden in vele andere vakgebieden zorgen in ons Grieks vertaalbureau met hun kennis voor vakkundige vertalingen.

Wilt u officiële documenten vertalen en bent u op zoek naar een beëdigd vertaler Grieks? Wij bieden beëdigde vertalingen Grieks-Nederlands van tekst, document, certificaat, website, webwinkel, curriculum vitae, envals de vertaling van contract, octrooi, jaarverslag, getuigschrift, huwelijksakte, geboorteakte, rijbewijs, echtscheidingsvonnis, medische en wetenschappelijke teksten door native Griekse vertalers. Heeft u een technische vertaling Grieks Nederlands nodig? Onze vertalers gaan met uw handleiding, gebruiksaanwijzing, brochure of technische documentatie aan de slag. Stuur ons vrijblijvend uw documenten via e-mail toe voor een tekstanalyse.