Oversettelsesbyrå

 

Oversettelser på alle språk og for alle fagområder

oversetter

En overbevisende fremtreden på fremmedspråklige markeder er en grunnleggende forutsetning for å kunne nå sitt eget potensiale - i EU, innen internasjonal varehandel eller også på et mer personlig plan. For globalt orienterte selskaper og institusjoner betyr dette regelmessige og fremfor alt rettslig akseptable oversettelser av juridiske fagtekster som avtaler, sertifikater og patenter, men også nettsider og teknisk dokumentasjon. Panorama Languages står her for interpretativ og språklig presise lokaliseringer som integreres i prosjektstyring med personlig ledsager. I tett samarbeid med våre oppdragsgivere tilpasses dine tekster de formelle kravene i mållandet, og ved behov tilpasses disse til behovene og den kulturelle bakgrunnen hos den respektive målgruppen. Et individuelt sammensatt team av fagoversettere og lektorer med dette språket som morsmål og solid erfaring på det aktuelle fagområdet, vil her sørge for en vellykket omsetting av ditt oversettelsesprosjekt.

 
 
 

Lokal kunderådgivning med kontorer over 100 steder

Panorama Languages kan som erfarent oversettelsesbyrå på det europeiske oversettermarkedet tilby fremragende oversettelser til topp vilkår ved våre kontorer over 100 steder. Som globalt aktivt tjenesteyter for oversettelser kan Panorama Languages garantere at internasjonale kvalitetsnormer overholdes, og samtidig sikre deg svært fordelaktige vilkår. Vi tilbyr deg gjerne rådgivning om omsettingen av ditt aktuelle prosjekt i vår kunderådgivning eller også på stedet.
 
 

Ta gjerne kontakt med oss!

For ytterligere rådgivning kan du ganske enkelt henvende deg til vår kundeservice. Ettersom Panorama Languages opererer som et online oversettelsesbyrå, formidles samtlige tekster og dokumenter i elektronisk form, slik at det heller ikke kreves noen ekstra forsendelser per post. 

    Last opp tekster:

    [/cherry_parallax]