Tietosuoja

 

Tietosuojatakuu

Tiedostojesi turvallisuus on meille tärkeää.


Panorama Languages sitoutuu käsittelemään kaikki sille toimitettavat asiakirjat luotettavasti ja pitämään niiden sisältämät, asiakassuhteen myötä haltuunsa saamat tiedot ja asiayhteydet salassa parhaan tietonsa ja ymmärryksensä mukaisesti. Freelance-työntekijöiltä edellytetään luottamuksellisuutta. Panorama Languages tallentaa tietosi ainoastaan toimeksiannon suorittamista, laskutusta ja toimeksiantajan kanssa käytävää tietojen vaihtoa varten. Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt näiden tietojen tallentamisen sisäiseen tietokantaan. On syytä muistaa, että sähköisten välineiden kautta käytävä liiketoiminta sisältää riskin jonkin kolmannen osapuolen väliintuloon, jonka mahdollisista seurauksista Panorama Languages ei voi ottaa mitään vastuuta.