Tłumaczenia we wszystkich językach i zakresach specjalistycznych


Zakończona powodzeniem prezentacja zewnętrzna na wielojęzycznych rynkach jest podstawowym warunkiem dla pełnego rozwoju potencjału - w Unii Europejskiej oraz w międzynarodowej wymianie towarowej. Dla globalnie zorientowanych przedsiębiorstw i instytucji oznacza to regularne zapotrzebowanie na specjalistyczne teksty prawnicze, jak np. umowy, świadectwa i patenty oraz również strony internetowe lub dokumentację techniczną. Panorama Languages stanowi tutaj niezawodnego partnera dla tłumaczeń i precyzyjnych językowo lokalizacji, które jest w stanie zaoferować Państwa osobisty management projektu. W ścisłej współpracy z naszymi Zleceniodawcami, Państwa teksty adaptowane są do formalnych standardów kraju docelowego oraz dopasowywane w razie potrzeby do wymagań odpowiedniej grupy adresatów oraz realiów kulturowych. Indywidualnie utworzony zespół wyspecjalizowanych tłumaczy, przekładający wyłącznie na język ojczysty oraz lektorzy z ugruntowanym doświadczeniem w odpowiedniej specjalizacji i z doskonałą znajomością języka zapewniają pożądane efekty.


Panorama Languages w swym zasadniczym segmencie usług ma tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny przemysłu i handlu, nauki i techniki oraz tłumaczenie dokumentów prawniczych i urzędowych. Jako globalny i międzynarodowy usługodawca, Panorama Language AG gwarantuje dotrzymanie międzynarodowych standardów jakościowych i zapewnia Państwu doskonałe warunki współpracy. Chętnie doradzimy Państwu w kwestii realizacji aktualnego Państwa projektu za pośrednictwem naszego Działu Doradztwa Klientowi.