Tłumaczeniem z pieczęcią znaku jakości

1
Doświadczenie i fachowość:
W naszym zespole składającym się z tłumaczy, lektorów i redaktorów pracują fachowcy będącymi absolwentami szkół wyższych w prawie wszystkich specjalnościach. Obok doskonałych kwalifikacji lingwistycznych w swym języku ojczystym, nasi pracownicy dysponują ugruntowaną wiedzą fachową i kreatywnością przy rozwiązywaniu specyficznych problemów.
2
Indywidualny management projektu:
Po dokonaniu analizy Państwa tekstu i jego przygotowaniu do tłumaczenia powołujemy do życia odpowiedni zespół wyspecjalizowanych tłumaczy. Państwa osobisty manager projektu towarzyszy Państwu w trakcje całego procesu i koordynuje działania pod kątem ewentualnych zapytań z Państwa strony.
3
Wierność terminologii i słownictwo korporacyjne:
Dla Klientów z dziedziny przemysłu, handlu lub nauki oraz również w przypadku innych obszernych tekstów lub kolejnych zleceń w tej samej specjalizacji, wybór jednolitej terminologii jest absolutnie niezbędny. W celu zapewnienia tego jednolitego słownictwa korporacyjnego dla danego Klienta, tworzymy na życzenie bazę danych z terminologią lub ją kontynuujemy jako otrzymaną od Państwa.
4
DTP: Aranżacja tekstu z jednej ręki:
Czy to adaptacja Państwa tekstów do zmiennych standardów międzynarodowych (lokalizacja), czy optymalizacja Państwa dokumentów ze względu na zmiany formatu jako następstwo tłumaczenia, na przykład z powodu zmiany ilości znaków. Nasz wewnętrzny dział DTP stoi na straży udanego wejścia na każdy parkiet.